IT Project Management

Սկսնակների համար նախատեսված դասընթաց՝
նախագծերի կառավարումը հիմքից հասկանալու և կիրառելու համար: 

Պրակտիկ գիտելիքներ, հայտնի գործիքների հետ ծանոթությունհարցազրույց Vineti ընկերությունումև Դուք կարող եք վստահ սկսել IT կարիերա որպես Junior Project Manager կամ Scrum Master:

Play Video

IT Project Management

Սկսնակների համար նախատեսված դասընթաց՝ 
նախագծերի կառավարումը հիմքից հասկանալու և կիրառելու համար: 

Պրակտիկ գիտելիքներ, հայտնի գործիքների հետ ծանոթություն, հարցազրույց Vineti ընկերությունում, և Դուք կարող եք վստահ սկսել IT կարիերա որպես Junior Project Manager կամ Scrum Master:

Play Video

Դասընթացը բաղկացած է երեք մասից

Մեկ ամիս ուսումնասիրում ենք նախագծերի կառավարման հիմքերն ըստ Agile մեթոդոլոգիայի՝ մասնավորապես Scrum և Kanban մոտեցումների: 

Դասերի ընթացքում միասին կուսումնասիրենք նախագծերի կառավարման հիմունքները և ամենատարածված մեթոդները, կծանոթանանք ամենահայտնի գործիքներին և կձևավորենք կառավարչական մտածողություն՝ ցանկացած ՏՏ նախագիծ մշակելու և առաջնորդելու համար:

Երկու շաբաթ դասախոսի մենթորական աջակցությամբ աշխատում ենք իրական նախագծի վրա:

Սովորում ենք կիրառել առաջին ամսում ձեռք բերված տեսական գիտելիքները՝ Product Vision և Project Release Plan մշակելով։

Այսպիսով, Դուք անում եք ՏՏ համայնքում ինտեգրվելու առաջին քայլը։

Vineti ընկերությունում անցնում ենք ուսումնական հարցազրույց՝  աշխատանքի ընդունվելու փորձառություն ձեռք բերելու համար։

Vineti ընկերությունը վերջին փուլում անցկացնում է հարցազրույց, որը աշխատանքի ընդունման իրական գործընթացի կարևորագույն մասն է։

 1. Իրականացվում է հարցազրույց Vineti-ի աշխատակիցների հետ։
 2. Հարցազրույց անցած յուրաքանչյուր ուսանողին տրամադրվում է կարծիք (feedback) մասնագետների կողմից:

Ու՞մ համար է նախատեսված դասընթացը

Աշխատակազմի ղեկավարների և անդամների

Ապագա նախագծերի կառավարիչների

Ուսանողների

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ*

Թեմա 1

Ներածություն Agile Project Management
 • History of agile project management
 • Agile mindset
 • Agile manifesto
 • 12 principles of agile software development
 • Main frameworks within agile - Lean, Scrum, Kanban, eXtreme Programming (XP)
 • Example review

Թեմա 2

Scrum և Kanban
 • Scrum and Kanban in a nutshell
 • Scrum Elements and Terminology Overview
 • Sprints, Iterations, Artefacts
 • Agile teams and roles
 • Project Initiation Overview - Determine Project Justifications and Metrics
 • Project Vision Statement
 • Project Charter
 • Example review

Թեմա 3

Agile պլանավորում
 • Agile Planning Overview
 • Develop Epics and Stories
 • Create Stories User Stories
 • Non-Customer Facing Stories
 • Personas
 • Story Maps
 • Estimating Stories
 • Prioritizing Stories
 • Product Backlog
 • Product Roadmap
 • Release Planning
 • Create Parking Lot
 • Example review

Թեմա 4

Իտերացիան Agile-ում
 • Iterations/Sprints Overview
 • Velocity Determination
 • Iteration Planning Meeting
 • Iteration Planning Guidelines
 • Development and Testing
 • Example review

Թեմա 5

Իրականացում, վերահսկում և մոնիթորինգ
 • Daily Standup Meetings
 • Progress Tracking
 • Velocity Tracking
 • Monitoring and Controlling
 • Burndown and Burnup Charts, Cumulative Flow Diagrams, and Kanban Charts
 • Communicating Information
 • Example review

Թեմա 6

Սպրինտի իրականացում
 • Backlog Grooming
 • Sprint Reviews
 • Closing: Sprint, Release, and Product Retrospectives
 • Closing: releasing resources, final reports, archiving documents
 • Example review

* Ուսումնական պլանը հաստատված է Vineti ընկերության կողմից:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՁԵՎԱՉԱՓԸ

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱԴԱՍեՐ

Դասախոսի կողմից դասերի ներկայացում վիդեոհոլովակների միջոցով, որոնք կարող եք դիտել այնքան, որքան անհրաժեշտ է:

Վեբինար. Քննարկումներ եվ Գնահատում

Իրական ժամանակում վեբինար հանդիպումներ, որի ընթացքում կքննարկվեն հանձնարարված առաջադրանքներն ու արդյունքները:

Հարցուպատասխանի սեսիաներ

Մեր կրթական առցանց միջավայրում դասախոսը կպատասխանի Ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին: