QA Engineering Fundamentals

Սկսնակների համար նախատեսված դասընթաց՝
QA Ինժեների աշխատանքը հիմքից ուսումնասիրելու և գործնականում կիրառելու համար: 

Պրակտիկ գիտելիքներ, մենթորական նախագիծ SuperAnnotate ընկերությունումև Դուք կարող եք վստահ սկսել IT կարիերա:

QA Engineering Fundamentals

Սկսնակների համար նախատեսված դասընթաց՝
QA Ինժեների աշխատանքը հիմքից ուսումնասիրելու և գործնականում կիրառելու համար: 

Պրակտիկ գիտելիքներ, մենթորական նախագիծ SuperAnnotate ընկերությունում, և Դուք կարող եք վստահ սկսել IT կարիերա:

ԴԱՐՁԻ՛Ր QA ԻՆԺԵՆԵՐ ԵՎ ՍԿՍԻ՛Ր IT ԿԱՐԻԵՐԱ

2 ամիս տևողությամբ խորացված դասեր QA-ի տեսակների, փուլերի և իրականացման մասին: 

Իրականացնելով գործնական աշխատանքներ և ծանոթանալով QA սկզբունքներին՝ Դուք կկարողանաք բարձրացնել յուրաքանչյուր պրոդուկտի որակը՝ տրամադրելով թիմին խնդիրների մասին հավաստի տեղեկատվություն։

1 ամիս տևողությամբ մենթորական ծրագիր SuperAnnotate-ի և Beyond-ի հետ:

Առաջին երկու ամիսների ավարտին SuperAnnotate-ի թիմը կանցկացնի հարցազրույց, որի արդյունքում կընտրվեն մենթորական ծրագրի մասնակիցները։ Mentorship-ի ընթացքում մասնագետների մենթորական ուղեկցման պայմաններում կկիրառեք ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները՝ իրական նախագծեր իրականացնելով։ Այդ ընթացքում կծանոթանաք մեր գործընկերոջ թիմին և առաջին մասնագիտական կապերը կհաստատեք։ 

Այսպիսով, դուք կանեք ՏՏ համայնքում ինտեգրվելու առաջին քայլը։

դասընթացը ձեվավորում է QA ինժեներին անհրաժեշտ հմտություններ

Թիմային աշխատանք

Խնդիրներ լուծման հմտություն

Ժամանակի կառավարում

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ ՄՇԱԿՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

1. Ի՞նչ է QA-ը և դրա դերը կազմակերպությունում
 • QA-ի սահմանումը հայաստանյան կազմակերպություններում
 • QA-ի դերը թիմում և արժեքը կազմակերպությունում

2. Black Box Testing & White Box Testing
 • Ի՞նչ է Black Box Testing-ը
 • Ի՞նչ է White Box Testing-ը
 • Կիրառություններ և պրակտիկ աշխատանք

3. Տեստի նախագծում և Regression Testing
 • Ի՞նչ է տեստ դիզայնը և ինչի՞ համար է անհրաժեշտ
 • Ի՞նչ տեստավորման տեխնիկաներ գոյություն ունեն
 • Ի՞նչ է Regression Testing-ը

4. Test plan, Test Case, Checklist and Bug Reporting
 • Ի՞նչ է Test plan, Test Case, Checklist և Bug Report-ը. ինչի՞ համար են դրանք անհրաժեշտ
 • Ինչպե՞ս կազմել և ի՞նչ անհրաժեշտ տվյալներ պետք է պարունակի Bug Report-ը
 • Ի՞նչ գործիքներ և համակարգեր ենք օգտագործում bug report-ի համար

5․Software/System development life cycle (SDLC)
 • SDLC տեսակները (Agile: Kanban and Scrum, Waterfall and V-Model)
 • QA-ի դերը SDLC-ում

6․ Performance and Load/Stress Testing
 • Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում performance / load / stress թեստերը
 • Ի՞նչ գործիքներ են կիրառում դրանց թեստավորման համար

7․ API թեստավորում
 • Ի՞նչ է API-ը
 • Ինչպե՞ս և ի՞նչ գործիքներ են օգտագործվում API թեստավորման համար

8․ Root Cause Analysis and techniques used
 • Ի՞նչ է RCA-ը
 • Ի՞նչ տեխնիկաներ են օգտագործում
 • RCA-ի դերը QA բնագավառում

9․ Բջջային հավելվածների ու վեբ-կայքերի թեստավորում
 • Ինչպե՞ս թեստավորել բջջային հավելվածները
 • Բջջային հավելվածների ու կայքերի թեստավորման տարբերություններն ու բարդությունները
 • Պրակտիկ աշխատանք իրական վեբ-կայքի վրա

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
 • QA ինտերվյուին հաճախ տրվող հարցեր
 • Պրակտիկ հարցազրույց ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ

MENTORSHIP PROGRAM
 • Մեկամսյա խորացված ծրագիր
 • Մենթորական ուղեկցում
 • Իրական ծրագրերի մշակում և իրականացում

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՁԵՎԱՉԱՓԸ

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱԴԱՍեՐ

Դասախոսի կողմից դասերի ներկայացում վիդեոհոլովակների միջոցով, որոնք կարող եք դիտել այնքան, որքան անհրաժեշտ է:

Վեբինար. Քննարկումներ եվ Գնահատում

Իրական ժամանակում վեբինար հանդիպումներ, որի ընթացքում կքննարկվեն հանձնարարված առաջադրանքներն ու արդյունքները:

Առերես հանդիպոՒմներ

Ծրագիրը իրականացվում է հիբրիդ ձևաչափով. առցանց և առերես հանդիպումների համադրմամբ։ Դասախոսը և դուք կարող եք համաձայնեցնել և իրականացնել նաև առերես դասեր՝ ըստ անհրաժեշտության