Software Engineering - Java Դասընթաց

ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Software Engineering – Java դասընթացը ստեղծվել է DISQO ընկերության հետ համատեղ, որպեսզի օգնի Ձեզ սկսել IT կարիերա։
DISQO-ի,  գործող մասնագետների միջոցով հնարավորություն կունենաք ստանալու իրական փորձառություն՝ ուղիղ բիզնեսից։

Ուսումնասիրելով ծրագրավորման ֆուդամենտալ կոնցեպտները կհասկանաք Software Engineering-ի արժեշղթան և կձևավորեք տեխնիկական մտածողություն։ 

3 ամիսների ընթացքում կսովորեք ստեղծել ծրագրային լուծումներ Java- ի միջոցով։

Դասընթացի արժեքը 1 ամսվա համար 69,000 ՀՀ դրամ է:

ԻՆՉՈՒ՞ SOFTWARE ENGINEERING - JAVA

Այս դասընթացը ոչ միայն և ոչ այնքան կոդ գրելու մասին է, որքան software engineering-ի։ Software engineering-ը (ծրագրային ինժեներիան) ընկած է յուրաքանչյուր ծրագրավորողի մտածելակերպի հիմքում։ Այն ՏՏ կարիերա սկսելու հիմնական դարպասն է, որով պետք է ներս մտնել։

Դե իսկ Java- ն ամենամեծ պահանջարկ ունեցող ծրագրավորման լեզուներից մեկն է, որը աշխատում է «Գրվում է մեկ անգամ, աշխատում՝ ամենուր» (write once, run anywhere) սկզբունքով։ Տարբերակները, թե ինչպես և որտեղ կարող եք օգտագործել JAVA-ն անվերջ են, ինչի պատճառով էլ այն այդքան տարածված է և պահանջված։

Այսպիսով մեր դասընթացը համադրում է ծրագրավորող դառնալու համար անհրաժեշտ երկու հիմնական բաղադրիչները՝ մտածելակերպ և ծրագրավորման լեզու։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 1. Introduction to Java
 2. First Java Project
 3. Version Control Introduction
 4. Primitive Data Types
 5. Operators, Loops and Arrays
 6. OOP Overview
 7. Java Objects
 8. Java Inheritance
 9. Java Polymorphism and Encapsulation in deep 
 10. Java Exception
 11. Java Nested Classes, Immutability
 12. String and Wrapper classes

13. Java Collections overview
14. Java List and Set
15. Java Map
16. Java 8 introduction
17. Introduction to Json
18. Web fundamentals
19. Java Collections overview
20. Spring Framework introduction
21. Spring Boot Core
22. Build Tools
23. Introduction to Database
24. Spring Data JPA

1. Introduction to Java
2. First Java Project
3. Version Control Introduction
4. Primitive Data Types
5. Operators, Loops and Arrays
6. OOP Overview
7. Java Objects
8. Java Inheritance
9. Java Polymorphism and Encapsulation in deep
10. Java Exception
11. Java Nested Classes , Immutability
12. String and Wrapper classes
13. Java Collections overview
14. Java List and Set
15. Java Map
16. Java 8 introduction
17. Introduction to Json
18. Web fundamentals
19. Java Collections overview
20. Spring Framework introduction
21. Spring Boot Core
22. Build Tools
23. Introduction to Database
24. Spring Data JPA

Ի՞ՆՉ Է ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԱՍԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Դասերը անցկացվելու են առցանց ձևաչափով՝ վեբինարների միջոցով։ Ձեզ համար հասանելի կլինեն դասերի հետևյալ տեսակները։

 1. Դասերի ներկայացում և քննարկումներ
  Իրական ժամանակում օրվա դասերի քննարկումներ և ներկայացում դասախոսի կողմից՝ վեբինարի միջոցով։
 2. Գործնական աշխատանքներ
  Վեբինարների ժամանակ հանձնարարված առաջադրանքների արդյունքների քննարկում դասախոսների հետ միասին։
 3. Հարցեր և պատասխաններ
  Ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանները առցանց ստանալու հնարավորություն՝ մեր կրթական միջավայրում։
 4. Թեստեր
  Ձեռք բերված գիտելիքները և հմտությունները ամրապնդելու համար փոքրիկ առաջադրանքներ, որոնք կգտնեք առցանց՝ մեր կրթական միջավայրում։
 5. Անձնական նախագիծ
  Դասընթացի վերջում իրականացվող նախագիծ՝ գրված JAVA ծրագրավորման լեզվով։

DISQO ընկերությունը վերջին փուլում անցկացնելու է տեխնիկական հարցազրույց, որը աշխատանքի ընդունման իրական գործընթացի կարևորագույն մասն է։ 

1. Իրականացվելու է տեխնիկական գնահատում DISQO-ի ձևաչափով։
2. Իրականացվելու է հարցազրույց DISQO-ի աշխատակիցների հետ։
3. Յուրաքանչյուր հարցազրույց անցած ուսանողին տրամադրվելու է կարծիք (feedback) մասնագետների կողմից: